Institute of Mathematical Sciences

ISM

Upcoming Events / Announcements 

 NOTIS PELAJAR SENIOR                                                                                                        
Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa terdapat masalah teknikal bagi had jam kredit
bagi pendaftaran kursus Semester I, Sesi
2017/2018. Had kredit yang boleh diambil
adalah 20 kredit sahaja. Sebarang
penambahan kredit hendaklah dimohon
secara online. Mana-mana pelajar yang
telah memohon melebihi had yang
dibenarkan, pelajar berkenaan hendaklah
membuat pengemaskinian.

Sekian, terima kasih

Timbalan Dekan ID

6 September 2017                                                     

Job Opportunities                                                                  
Click 
for more details.        
                            
Courses Offered at ISM for Academic Session 2017/2018                                                 
 
 
Errata / Ralat
The following courses are also offered during Semester 2 of Session 2017/2018:
SIN2006 Vector Analysis
SIT2005/SJEM2255 Data Analysis I  

Click 
for more details
CASIO Workshop 
 

Date: 13 September 2017
Time: 3.00 - 5.00 pm
Venue : DKM1, ISM

Click
here for more details 
 
 
    
 
 
 
Last Update: September 12, 2017